Common grounds, common future - Ideas in dialogue

APEL DE PROIECTE

În căutarea unor proiecte inovatoare de dialog cultural
între Austria și România

Argument

Poate că există o dimensiune pozitivă a provocărilor globale actuale care amenință profund bunăstarea noastră socială.

Poate că haosul disruptiv pe care îl experimentăm astăzi este, totodată, o cheie pentru a debloca oportunități viitoare, nu numai pentru noi înșine ca ființe sociale, ci și pentru sectoare întregi care au fost afectate sau care și-au suspendat în întregime activitatea.

În loc să ne predăm în fața fricii și a incertitudinilor, trebuie să ne imaginăm și să adoptăm noi moduri de a fi și de a lucra împreună pentru a proteja nu numai idealul de societate coezivă, baza identității noastre europene, ci și promisiunea pe care o fac artele și cultura, cea de a hrăni și de a promova acest țel comun.

Ca răspuns la pandemia de COVID-19, dar și ca o formă de asumare a responsabilității sociale, e necesar să explorăm noi teritorii în artă și cultură, la fel de mult pe cât este nevoie de soluții creative pentru activitățile noastre profesionale și pentru a ne asigura traiul zilnic.


Un parteneriat bilateral pentru cultură şi societate

Forumul Cultural Austriac din București a lansat un apel de proiecte adresat deopotrivă artiștilor emergenți și consacrați, precum și cercetătorilor și colectivelor artistice din Austria, care activează în diverese sectoare culturale și domenii conexe, incluzând, dar fără a se limita la: arte vizuale și digitale, creație audio, artele spectacolului, proiecte multi- și trans-media, proiecte de artă socială și comunitară, literatură etc.

Scopul apelului este de a crea un fond de proiecte bilaterale originale și inovatoare, în cadrul programului cultural Timișoara Capitală Culturală Europeană 2023.

Propunerile de proiecte selectate vor fi implementate în diferite locuri din România, începând cu 2021 și până în 2023 inclusiv.

Ele vor fi, de asemenea, integrate în documentația finală a proiectului #newTogether care vor fi remise decidenților politici la nivel național și european. Un alt rezultat pe care îl așteptăm de la acest proces este să încurajăm colaborări și conexiuni durabile între partenerii culturali austrieci și români și actorii din domeniul noilor tehnologii, care să interacționeze și dincolo de etapa de referință din 2023.

Irina-Halina Cornișteanu,
curatoarea proiectului

#newTogether este un îndemn la acțiune și o platformă unde cei care doresc să contribuie la o schimbare pozitivă pot identifica persoane însufleţite de aceleași idei, cu care să clădească proiecte comune.
Simpla enunţare a unor idei inteligente este insuficientă: ele trebuie şi puse în practică.

Calendar


9 decembrie 2020 -
28 februarie 2021


Intervalul în care apelul de propuneri de colaborare artistică şi ştiinţifică este deschis. Artiștii și cercetătorii austrieci sau artiștii și cercetătorii rezidenți în Austria pot depune proiecte până la data limită.

1 martie
2021


Propunerile depuse vor fi evaluate de un juriu desemnat de echipa Forumului Cultural Austriac. Criteriile de evaluare sunt detaliate aici.

15 martie
2021


Cu permisiunea artiştilor, propunerile selectate de juriu sunt prezentate în galeria de proiecte a acestui site, care repertoriază acțiunile întregului proiect #newTogether.

septembrie 2021 -
decembrie 2023


Implementarea proiectelor în România în cadrul Timișoara 2023 Capitală Culturală Europeană.

Juriul Apelului de proiecte #newTogether

Oana Cristea-Grigorescu

 • critic specializat în artele spectacolului
 • manager cultural
 • jurnalist Radio România

Suzana Dan

 • artist vizual
 • manager cultural
 • manager Rezidența BRD Scena9

Diana Marincu

 • curator
 • critic de artă
 • director artistic al Fundației Art Encounters

Ovidiu Dajbog-Miron

 • Director Program pentru Timișoara 2023 – Capitală Culturală Europeană

Thomas Kloiber

 • director Forumul Cultural Austriac București

Condiţii

Sunt eligibili doar artiștii austrieci și artiștii cu rezidenţa în Austria.
Includerea în proiect a unui partener român (de exemplu, artist, instituție etc.) este obligatorie.
Propunerea de proiect trebuie să includă şi o estimare a bugetului. Orientativ, aceasta poate fi cuprinsă între 1.000 EUR și 5.000 EUR pentru fiecare proiect.
Asigurarea cofinanțării proiectului dvs. este obligatorie numai pentru propunerile care depășesc 5.000 EUR, dar este încurajată în cazul tuturor proiectelor și constituie un avantaj în procesul de selecţie.

Vă rugăm să atașați cel puțin o imagine pentru a ilustra ideea dezvoltată în proiectul dumneavoastră, deoarece propunerile selectate vor fi publicate într-o galerie online. Nu există nicio limitare în ceea ce priveşte numărul de pagini, imaginile sau videoclipurile cuprinse în dosarele de candidatură pe care vă invităm să le trimiteți cu WeTransfer.
Nu se percepe nicio taxă de înscriere.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați Termenii și condițiile generale pentru proiectele realizate în colaborare cu Forumul Cultural Austriac.


Criterii

Ce tip de conținut este important atunci când căutăm modele de succes ale coeziunii sociale pentru un „nou Împreună”?
Identificarea modelelor de succes este doar un prim pas. Ceea ce este și mai important este punerea în aplicare a conținutului concret al unei inițiative care vizează consolidarea coeziunii sociale.
Formulate sub forma unor întrebări, criteriile de selecţie sunt detaliate în cele ce urmează:


1

Inițiativa are deschidere față de persoanele care gândesc alternativ, sunt de altă cultură, religie, etnie sau au o altă culoare a pielii?
În societatea noastră, dialogul se desfăşoară din ce în ce mai mult doar în interiorul diferitelor medii și grupuri profesionale - interacţiunea cu „ceilalți” este tot mai puțin căutată. Lipsa de contact și de comunicare cu un alt grup poate duce cu ușurință la agresiune și violență. Diversitatea aduce cu ea noi teritorii experimentale, în care pot fi dezvoltate practici și atitudini diferite.

2

Este deschisă cultura dialogului, în mod real, către diversitatea punctelor de vedere? Se practică arta ascultării opiniilor diferite?
Ascultarea activă a „celuilalt” și empatia cu cei care ne sunt diferiți îmbunătăţeşte calitatea relațiilor noastre sociale.

3

Sunt explorate şi puse în valoare similarităţile?
Când vine vorba despre coexistența cu alte culturi şi religii, discursul public accentuează mai ales diferențele în detrimentul elementelor comune. Acestea din urmă sunt adesea trecute cu vederea. Spre exemplu, gândiţi-vă că cele trei mari religii monoteiste oferă aceleași răspunsuri la întrebările fundamentale ale existenţei umane.

4

Atunci când apar în discursul public opinii, experiențe, culturi, religii și etnii diferite de ale noastre, sunt acestea cu adevărat respectate? Creşte astfel gradul de empatie?
Oamenii au obiceiul să vorbească mai degrabă unul despre altul decât unul cu altul. Proiectele concepute și implementate la nivel local sunt deosebit de eficiente pentru a depăși această tendinţă.


5

Ce fel de experienţă oferă soluțiile (de conflict) pozitive?
Atunci când conflictele sunt complet evitate, ratăm oportunitatea explorării și testării diferitelor soluții care pot apărea dintr-o confruntare. Pe de altă parte, o cultură pozitivă a conflictelor, în care acceptăm să le traversăm și să căutăm soluții împreună, întărește încrederea și buna-credinţă.

6

Cultura acordă atenție non-discriminării, echităţii și solidarității?
O cultură a respectului reciproc și, în plus, a unei coexistenţe bazate pe sprijin reciproc este una dintre preocupările esenţiale ale unui „nou Împreună”.

7

Sentimentul de apartenență la o idee sau o comunitate acceptă și alteritatea celuilalt?
Se spune că cea de-a doua cea mai importantă nevoie a fiinţei umane este necesitatea apartenenței (nevoia de siguranţă ar fi pe primul loc). Dobândirea sentimentului de apartenență este un pas esențial pentru a contracara izolarea și singurătatea.

8

Proiectul urmăreşte să crească responsabilitatea oamenilor față de mediu?
„Noul Împreună” nu înseamnă doar elementul uman. Inițiativele care pun mediul înconjurător în centrul demersurilor lor și încearcă să găsească un echilibru între natură și fiinţa umană sunt cele care vor fi eroinele, câştigătoarele zilei de mâine.


Desigur, nu este necesar ca un proiect să îndeplinească toate aceste criterii.
Dar dacă unele dintre ele se vor regăsi în propunerile ce ne vor fi trimise, existenţa noastră comună nu va avea decât de câştigat - #newTogether.

ÎMPREUNĂ CU
Română