VISIONS BY BEATE WINKLER

Implementarea proiectului

Artă: Expoziţia „Transforming”


O expoziţie de Beate Winkler, al cărei vernisaj este prevăzut pentru toamna 2021, la Galeria Jecza din Timișoara.

Artistă europeană stabilită în Austria, Beate Winkler propune expoziția „Transforming”, punctul de plecare al proiectului #newTogether.

Ea va expune picturi realizate prin diferite metode artistice care trimit, însă, toate, la ideea de tranziţie: Beate Winkler își implică lucrările în ceea ce poate fi numit „procesul schimbării”. Creaţiile sale sunt, pe de o parte, controlate de ea însăşi şi, pe de altă parte, expuse influențelor exterioare, impactului exercitat de cei care intră în contact cu ele..
În arta sa, Beate Winkler pleacă de la simbolul paginii albe, lucrând în principal cu „materiale tradiţionale”, cum ar fi hârtia și cerneala confecţionate manual.
De dimensiuni variabile, colile sale pictate sunt rulate şi transformate pentru a căpăta forme neaşteptate – ele pot pluti, suspendate în aer, sau pot fi fixate de pereți sau de alte obiecte –, sau pot lua aparenţa unor minuscule cărți colorate, aşzate cuminţi în spaţiile de expunere.
Credo-ul lui Beate Winkler este încrederea în schimbare, înţeleasă ca proces perpetuu – schimbarea percepţiei noastre asupra lumii şi vieţii, schimbarea modului nostru de a gândi și de a acționa.

Dialogurile #newTogether

Arta în interacțiune cu societatea civilă
Rezultatele acestei serii de ateliere vor fi integrate în programul Timișoara 2023 - Capitală Culturală Europeană.

„Transforming” este, în egală măsură, şi un pretext pentru interacţiunea cu publicul, un dialog pe care Beate Winkler îl dezvoltă atât cu vizitatorii expoziției sale cât și cu participanții la atelierele organizate în cadrul proiectului.
Într-o scrisoare deschisă, artista explică necesitatea enunţării unor idei şi planuri de viitor pentru comunitate, cerându-le vizitatorilor să-şi scrie sau să-și picteze visurile şi speranţele legate de noul ÎMPREUNĂ, de spaţiul în care trăiesc, pe una dintre lucrările ei de mici dimensiuni.

După ce vor fi colectate într-o aşa-numită „Cutie a viitorului”, toate aceste idei scrise sau pictate (un cuvânt, o propoziție, un simbol sau o pictură) vor fi expuse într-un spațiu public important din centrul Timișoarei, la Sala 2 a Teatrului Național „Mihai Eminescu”, ca expresie a unei „viziuni comune pentru un nou ÎMPREUNĂ”.

Acest dialog interactiv se va întinde pe o durată mai îndelungată decât expoziția în sine, fiind gândit să se desfăşoare până la sfârșitul luI 2022.Cartea viziunilor pentru un nou ÎMPREUNĂ

Toate contribuțiile participanților, toate gândurile, speranţele şi viziunile pentru un nou ÎMPREUNĂ, strânse până la finalul proiectului, vor fi analizate și transformate în propuneri concrete de către un consiliu de experţi, reunite într-o „Carte a viziunilor pentru un nou ÎMPREUNĂ” și cuprinse în programul Timișoara 2023 – Capitală Culturală Europeană.

The „Cartea viziunilor pentru un nou ÎMPREUNĂ” va conține, de asemenea, rezultatele discuţiilor avute în cadrul atelierelor. Acest document va fi înmânat Primarului orașului Timișoara, Președintelui României și unuia dintre vicepreședinții Parlamentului European, pentru ca vocea şi dorinţele strategice ale comunităţilor să fie încă şi mai prezente în activităţile înalţilor responsabili.

„Capacitatea de a plăsmui lucruri cu ajutorul imaginaţiei este la fel de reală ca și capacitatea noastră de a mânca. O casă reală, în care locuim zi de zi, poate părea mai importantă decât castelul la care, poate, visăm - dar chiar și casa în care locuim a fost odată, înainte de a fi construită, un castel apărut în vis”.
Ruth Cohn, fondatoarea conceptului de „Interacțiune centrată asupra temei”

Discuții / Ateliere de lucru

Pe lângă expoziţie, o serie de discuții pe tema noului ÎMPREUNĂ, realizate în cooperare cu parteneri locali și operatori culturali, vor furniza idei şi direcţii de lucru pentru atelierele ce vor fi organizate cu publicul larg. În cadrul acestora vor fi prezentate modele de succes și se vor schiţa propuneri concrete pentru o evoluție pozitivă a întregii comunităţi, pentru un nou mod de a concepe ideea de ÎMPREUNĂ.

În acest fel, vor fi stabilite sau consolidate conexiunile între diferitele compozante ale societății civile.

Sunt propuse șase teme:

  • Cultură
  • Educaţie
  • Mediu înconjurător
  • Afaceri
  • Media
  • Provocări sociale / Incluziune / Dezvoltare comunitară

Atelierele de primăvară #newTogether - contururi ale viitorului


 

Despre ce este vorba:

„Nu putem schimba direcția vântului,
dar putem schimba poziția velelor“

Schimbarea cu care ne confruntăm toți zilnic este evidentă – și profundă, întrucât vizează aproape toate domeniile vieții.

Poți să nu reacționezi la această situație și să speri că totul va trece în curând – dar poate că nu este cea mai isteață soluție. Cel mai bine, pe termen lung, este să reacționezi la situație într-un mod activ și strategic.
Aceasta este esența și țelul proiectului nostru comun #newTogether.

Eseul meu: „Dispunem de mai multe posibilități decât credem“ trebuie înțeles ca un alt impuls de a înțelege situația și de a o gestiona în mod activ.
Acesta poate fi găsit aici.

Beate Winkler


Context

Beate Winkler este artistă vizuală, desfăşurând, în acelaşi timp, o importantă activitate în domeniul politicilor drepturilor omului. După o carieră îndelungată în funcții de conducere în instituţii internaţionale specializate - a fost, de exemplu, prima femeie care a condus o agenție a Uniunii Europene, actuala Agenție pentru Drepturi Fundamentale, pe care, practic, a construit-o –, Beate Winkler se dedică artei, care constituie, în prezent, centrul existenţei sale.

Expoziții individuale în numeroase oraşe importante, precum Varșovia, Berlin, Graz etc.
În afară de latura artistică, obiectivul pe care artista şi l-a fixat este acela de a stimula procesele schimbării, de a crea spațiu pentru gândirea (pre-, post-) laterală, dar și de a construi punţi spre marginalităţi.
În proiectele sale, arta și dialogul social fac corp comun, precum în instalaţia „Arta schimbării”, Haus der Bundespressekonferenz Berlin, 2017.

A inițiat numeroase proiecte inovatoare, (European CIVIS Media Prize for Integration and Cultural Diversity in Europe) și este autoarea a numeroase articole şi eseuri publicate în toată lumea.

Informații suplimentare: website; Instagram


Expoziția „Transforming”

Impact

Public țintă și parteneri

Dialogul dintre artiștii locali și arta lui Beate Winkler este fundamental.
Proiectul mizează pe interdisciplinaritate, diferite arte fiind integrate în etapele succesive ale proiectului (performance, muzică, literatură etc.).
Prin natura sa, arta orientează privirea, lărgeşte viziunea pe care o avem asupra unui lucru/fapt și chestionează emoțiile, parte integrantă a oricărui proces de transformare.

GRUPURI ȚINTĂ:

Reprezentanți ai societății civile
Experți în domeniul dialogului intercultural
Artiști
Profesori
Jurnalişti
Operatori culturali
Persoane aflate în avangarda schimbărilor inovatoare și a soluțiilor creative

PARTENERI

Forumul Cultural Austriac București va contacta organizații ale societății civile din România, în special cele active în domeniile educației, dialogului intercultural, dezvoltării sociale și mediului.

Parteneri confirmați:
Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, Galeria Jecza, Asociația Plai, CONCORDIA

Română