POVESTEA

Concept

DE CE ACEST PROIECT TOCMAI ACUM?

Societățile noastre, în România, Austria sau în alte părți ale lumii, se schimbă în mod radical, sub ochii noştri.
O privire proaspătă asupra viitorului este imperios necesară!

În momentul de faţă, pandemia, globalizarea, schimbările climatice, inegalităţile și tensiunile sociale, migrația, digitalizarea, lipsa de perspective și de credibilitate politică sunt tot atâtea provocări care îi înspăimântă pe mulți dintre semenii noştri.

Semnificația socială a ideii de identitate suferă, de asemenea, mutaţii, ceea ce nuanţează puternic acestui concept.

Un astfel de context poate deveni o oportunitate, dacă sunt puse în valoare viziunile, gândurile, ideile pozitive ale oamenilor pentru viitor, viziuni care sunt mult mai benefice decât rezistența care însoțește întotdeauna schimbările.

Când autoritățile locale au consultat cetățenii Timișoarei în ceea ce priveşte priorităţile oraşului, lipsa unei viziuni comune a fost unul dintre răspunsurile recurente (Bid Book Timisoara 2021 - Capital European of Culture).

Viziunile comune și discursul public constructiv sunt cele mai bune remedii împotriva fragmentării și polarizării unei societăți.

Există o nevoie acută de sprijin pentru schimbările pozitive, de implicare personală pentru implementarea strategiilor, de planuri de acțiune și de perspective concrete, în special pentru tineri. Momentul de cotitură reprezentat de pandemie, situația generală actuală și impactul acţiunilor societății civile, în Europa și în special în România, alimentează speranța că rezistența la schimbare și sentimentul de neputinţă pot fi depăşite cu succes, graţie unor noi tipuri de mobilizare. Să folosim, aşadar, acest moment!

Obiective și rezultate preconizate

OBIECTIV

Ministerul Federal Austriac al Afacerilor Europene și Internaționale promovează programul „Creative Austrians”, care a identificat unele dintre cele mai importante provocările ale momentului prezent şi ale viitorului pe termen mediu şi lung.

Programul repertoriază o parte dintre soluțiile inovatoare apărute din interacţiunea între arte, cultură, industriile și activităţile creative relevante pentru societate.

#newTogether face parte din programul „Creative Austrians”, întrucât abordează frontal una dintre provocările majore ale societăților noastre actuale – lipsa unor viziuni şi strategii comune pentru viitor. Proiectul va propune soluţii de contracarare a acestei tendinţe, sugerând căi de dezvoltare a unui nou ÎMPREUNĂ, benefic pentru toate componentele societăţii.

#newTogether intenţionează, totodată, să inițieze un dialog public şi deschis între Austria și România, care să aibă în centru teme relevante pentru societate. Scopul acestuia este schimbul de experiențe și de puncte de vedere pe subiecte majore, dar și conceperea unui cadru pentru inovaţie, în domeniile social şi cultural.

REZULTATE AŞTEPTATE

Proiectul #newTogether urmărește să obțină rezultate concrete și verificabile, cum ar fi:

Schimbări pozitive ale situației actuale din România în diferite domenii, precum educația, dar și creşterea implicării societății civile în procesul elaborării diverselor politici.

Schimbarea punctului focal de la obstacole la oportunități, în special în ceea ce privește dialogul cu minoritățile etnice.


Idei inovatoare pentru traiul împreună în cadrul comunităţilor, cu un accent special pe problemele de mediu și sustenabilitate.

Un climat favorabil pentru echitate, deschidere şi incluziune socială, cu o atenţie sporită în ceea ce privește orientările politice, religioase și sexuale.


Îmbunătățirea relației de gen: combaterea violenței domestice, precum și implementarea egalității de gen la toate nivelurile sociale

Crearea unor noi contacte şi îmbunătăţirea relaţiilor între artiști, societatea civilă și mass-media.

Română